top of page

Meertaligheid van Eindhovense Jeugd in Beeld

Een Community-gesprek over Taalrechten en Moedertaalonderwijs: Hoe kunnen we rekening houden met de taalrechten van meertalige kinderen en hen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun moedertaal? En welke positieve gevolgen heeft dat voor de stad Eindhoven?

Date

27 mei, 2024

Time

19:00 - 21:00

Location

Dynamo, Eindhoven

Language

Nederlands

Cost

Gratis (registratie verplicht)

Registration

Organizers

Heritage Language Education (HLE) Network heeft dit evenement georganiseerd met steun van het subsidieprogramma Inclusief Samenleven van de gemeente Eindhoven, als een belangrijke stap naar een stad die voldoet aan de behoeften van haar meertalige jeugd en hun moedertaalonderwijzers. HLE Network is een ANBI stichting opgericht in 2021 (actief sinds 2018). Onze missie is het verbeteren en vergroten van kansen voor meertalige kinderen om de taal die ze thuis spreken te ontwikkelen. Wij brengen HL-programma's samen, geven een stem aan de gemeenschappelijke problemen waarmee taalgroepen te maken hebben en vergroten het publieke bewustzijn over de maatschappelijke voordelen wanneer meertalige kinderen alle talen die ze spreken ontwikkelen.

Event description

In Eindhoven wordt het steeds belangrijker om meertalige kinderen te ondersteunen en het moedertaalonderwijs te bevorderen, wat essentieel wordt geacht -- niet alleen voor de positieve ontwikkeling van de kinderen zelf, maar ook voor de groei en inclusiviteit van onze gemeenschap. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een discussie die praktische strategieën zal verkennen die het meertaligheid ondersteunen en rekening houden met de taalrechten van de jeugd in Eindhoven.


Paneldiscussie

Voordat we in groepsdiscussies duiken, starten we het evenement met een panel van experts. Zij zullen spreken over onderwerpen als:


 • Misvattingen rondom moedertaalonderwijs en de uitdagingen waarmee moedertaalprogramma's in Eindhoven worden geconfronteerd

 • de rol van moedertaalonderwijs in de identiteitsontwikkeling, zelfrespect en integratie van kinderen

 • de rol van moedertaalonderwijs bij het aantrekken van buitenlandse werknemers om zich hier te vestigen

 • hoe een meertalige beroepsbevolking bijdraagt aan de economische kracht van een stad in een mondiale economiePanel
 • Anna Kijak, PhD Poolse School Eindhoven

 • Sandy Barkowsky Holland Expat Center South, Living In Program

 • Maaike Verrips, PhD Drongo, platform meertaligheid

 • Kristel Doreleijers Meertens Instituut

 • Alfonso de Jong afgestudeerd aan de Carrousel Spaans programma van het Centro Latinoamericano de Orientación (CLO)


Gemodereerd door

Senna Bouteba, oprichter van Blooming Projects


Zie "Over de panel" hieronder voor meer informatie over de panelleden en de moderator!


Community-dialoog

Na de paneldiscussie krijgen de deelnemers de kans om ideeën uit te wisselen, ervaringen te delen en manieren te bedenken om meertalige kinderen in onze gemeenschap te ondersteunen. We zullen praktische oplossingen prioriteren die gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd om tegemoet te komen aan de behoeften van de groepen die zich richten op het onderwijs van meertalige leerlingen in Eindhoven.


Doelen

 • Benadruk de sociale en economische voordelen van een meertalige samenleving

 • Bestrijd eventuele stereotypen/stigma's die samenhangen met meertaligheid en moedertaalonderwijs. In het bijzonder, leg vast dat het bevorderen van moedertaalonderwijs een gezonde integratie kan bevorderen zonder de culturele identiteit aan te tasten

 • Breng verschillende belanghebbenden samen om samen te werken in een betekenisvolle brainstormsessie. Door gezamenlijk praktische en realistische ideeën te ontwikkelen om meertalige kinderen te ondersteunen en moedertaalonderwijs te bevorderen, zult u ons voorzien van discussie resultaten die we kunnen samenvatten in een geschreven rapport dat met de gemeenteraad wordt gedeeld.


Doelgroep

Dit evenement staat open voor leden van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van migranten- en culturele organisaties, jeugdorganisaties, onderwijsinstellingen, bibliotheken en andere regionale partners die zich inzetten voor het ondersteunen van meertaligheid en het waarborgen van taalrechten in Eindhoven.


Program

Programma


18:45 - Ontvangst

19:15 - Welkom, inleiding

19:25 - Paneldiscussie

20:00 - Breakout groepen

20:20 - Bespreken van ideeën uit de groepen

20:30 - Conclusies

20:35 - Slotopmerkingen en dankwoord

20:45 - Gelegenheid tot netwerken tot 21:00

21:00 - Einde


Over de panel


Senna Bouteba - Blooming Projects (Moderator)

“Ik wil maatschappelijke initiatieven helpen zodat deze kunnen bijdragen aan een mooiere samenleving.”

Senna Bouteba is afgestudeerd in de taalwetenschappen (Interculturele Communicatie) en deed onderzoek aan de Universiteit van Tilburg naar tweetaligheid bij van huis uit Berberstalige kinderen. Zij heeft als programmamanager bij VSBfonds en Start Foundation gewerkt. Sinds 2014 begeleidt ze vanuit haar onderneming Blooming Projects initatiefenemers van maatschappelijke projecten en ondernemingen bij het succesvol realiseren van hun plannen en doet ze project-/ programmamanagement bij fondsen. Ook is ze lid van de portaalcommissie van het landelijk Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Zelf heeft Senna in haar jeugd onderwijs in de Arabische taal gehad (OETC) op school. Anna Kijak, PhD – Directeur Poolse School Eindhoven

“We hebben allemaal ons eigen leven, ons werk, onze gezinnen en daarnaast zetten we ons ook nog met hart en ziel in voor de Poolse school.”

Anna heeft haar lerarenopleiding Engels afgerond aan de Universiteit van Wrocław. Vervolgens behaalde ze haar graad in Engelse taalkunde aan de Universiteit van Utrecht en voltooide ze haar doctoraat in taalkunde aan het Institute of Linguistics Uil-OTS aan de Universiteit van Utrecht (thema: het leren van vreemde talen en fonologie). Ze heeft gewerkt als onderzoeker en docent aan dezelfde universiteit. Momenteel is ze betrokken bij verschillende projecten op het gebied van tweetaligheid, het aanleren van vreemde talen en multiculturalisme. Ze voegde zich eerst bij de Poolse school als moeder van tweetalige kinderen, werd vervolgens lerares voor kinderen van 6-8 jaar en is sinds de herfst van 2018 de directeur van de school. Anna heeft de Poolse School Eindhoven uitgebreid en zij is betrokken bij HLE Network activiteiten. Hier kunt u een interview met Anna lezen. 
Sandy Barkowsky - Coördinator Living In Programma, Brainport Eindhoven Regio

“Ik weet hoe het is om je in een nieuw land te vestigen. We willen dat mensen in Eindhoven zich hier thuis voelen, ongeacht waar ze vandaan komen.”

 

Sandy komt uit Zuid-Holland en studeerde International Tourism Management and Consultancy in Breda. Voor haar studie heeft Sandy een tijdje in Namibië en het Verenigd Koninkrijk gewoond en toen ontdekte ze hoe het is om je in een nieuw land te vestigen. Sandy’s vader komt oorspronkelijk uit Duitsland en ze heeft een passie voor reizen, internationalisering en het ontmoeten van nieuwe mensen van over de hele wereld. Sandy is de nieuwe coördinator van het Living In Programma, dat onderdeel is van de Gemeente Eindhoven - Holland Expat Center South. Het Living In Programma helpt mensen die nieuw zijn in Eindhoven om zich thuis te voelen. Het programma werkt samen met verschillende gemeenten, werkgevers en andere organisaties in Eindhoven. De ambitie van het Living In Programma is om talent uit het buitenland te verwelkomen en te behouden. Living In organiseert lounges, informatiebijeenkomsten, en geeft de Living In Guide uit met praktische informatie en doorverwijzingen. Sinds 2020 bevat de gids informatie over de beschikbare programma's voor moedertaalonderwijs in Eindhoven, met verwijzing naar de online register van HLE Network.Maaike Verrips, PhD - Initiatiefnemer en directeur van het Drongo platform

"Ik zet me in voor taalontwikkeling en rechtvaardigheid in de meertalige Nederlandse samenleving."

 

Maaike heeft Algemene Taalwetenschap aan de UvA gestudeerd, waar zij haar specialiseerde in de psycholinguïstiek en de sociolinguïstiek. In 1996 promoveerde ze op basis van een onderzoek naar taalontwikkeling bij jonge kinderen. Met haar bedrijf De Taalstudio slaat zij sinds 2003 onvermoeibaar bruggen tussen onderzoek en praktijk, waarbij steeds de maatschappelijke impact van taal centraal staat. Ik initieerde in 2010 het webplatform meertalig.nl, dat inmiddels de Nederlandse branche is van het internationale onderzoeksnetwerk Bilingualism Matters. Sinds 2012 organiseerde Maaike jaarlijks het DRONGO talenfestival. Daaruit is in 2022 het Drongo platform voor meertaligheid voortgekomen. Het thema van de meest recente Drongo partnerbijeenkomst was moedertaalonderwijs.

 


Kristel Doreleijers - Meertens Instituut

"Ik kom uit Eindhoven, geboren en getogen. Het is belangrijk voor onze groeiende stad om te erkennen dat elke spreker een repertoire aan taalkennis bezit dat elementen uit verschillende talen bevat (sommige dominanter dan andere) -- welke kennis/taal zal worden ingezet hangt af van de context. Dit zou tegenwoordig de leidraad moeten zijn voor onze (beleids)beslissingen."

 

Kristel werkt als taalwetenschapper bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Ze studeerde Nederlandse taal en cultuur (BA), Neerlandistiek (MA) en Meertaligheid en taalverwerving (MA) aan de Universiteit Utrecht. Van 2019 tot 2023 deed Kristel promotieonderzoek aan Tilburg University en in juni 2024 verdedigt ze haar proefschrift (thema: taalvariatie in Noord-Brabant/Eindhoven, lokaal dialect door jongeren, sociale media). In 2022 werd Kristel geselecteerd als Face of Science van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, een prestigieus programma voor jonge onderzoekers die zich bezighouden met wetenschapscommunicatie. Kristel vertelt regelmatig over taalkwesties in de media en ze bezoekt scholen om workshops te geven over taalwetenschap. Haar expertise ligt met name op het gebied van taalvariatie en taalverandering, jongerentaal, taal en identiteit, en talige diversiteit in het onderwijs.  


 


Alfonso Kees de Jong Goyenechea

"Mijn meertalige bekwaamheid is voor mij niet alleen een persoonlijke trots, maar ook een waardevol instrument om verbinding te leggen met mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten."

Alfonso (20 jaar oud) is bezig met zijn studie bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Haagse Hogeschool. Zijn afkomst is een samensmelting van culturen, met een Nederlandse vader en een Mexicaanse moeder. Tijdens zijn basisschooljaren voltooide hij met succes het “de Carrousel” Spaans taalprogramma bij het Centro Latinoamericano de Orientación (CLO). De Carrousel biedt Spaanse lessen voor studenten zoals Alfonso, die het thuis met zijn moeder spreekt, maar ook voor studenten die graag Spaans willen leren. Dankzij deze ervaring, en de ondersteuning van zijn ouders, heeft hij het voorrecht vloeiend Spaans, Engels en Nederlands te spreken (met een bescheiden kennis van het Duits). Alfonso ziet zijn meertaligheid als een troef voor zijn toekomst.

Tags

Dutch, Eindhoven, Outreach

bottom of page