top of page
lanternss (10).jpg

Outreach

Outreach Services

HLE Network provides presentations and workshops to organizations as part of our public outreach efforts. These organizations include but, are not limited to, schools, municipalities, private companies, non-profit organizations, and universities.

 

The purpose of this outreach is to improve attitudes surrounding linguistic diversity. By improving people’s understanding and appreciation of heritage language education, we fight against discrimination and promote inclusion. Positive attitudes about linguistic diversity benefits multilingual children, their families, and society as a whole.

Topics of our presentations/workshops can include:

 • what heritage language (mother tongue) education is

 • common challenges faced by HL program managers and teachers

 • common misconceptions about heritage language (HL) education

 • the value of HL education for society

 • stimulating reading in the HL

 • comparison of HL teachers with mainstream teachers

 • the availability of HL education in Eindhoven

 • examples of how HL education is organized in different countries

 • International Guidelines to Professional Practices in Community-Based Heritage Language Schools

 • If there is a topic you are interested in that is not listed here, contact us to see what is possible

Presentation vs. workshop

HLE Network is able to provide a presentation or a workshop. A workshop is usually longer and involves more interaction than a presentation. Of course, HLE Network is able to customize its presentations and workshops based on the needs of the organizations.

Outreach - English

HL Myths

Heritage language education is widespread, yet it is largely unknown and misunderstood. Allow us to debunk the most common misconceptions surrounding this form of education. You will walk away from this presentation not only with a better understanding of heritage language education, but also with the realization that your own positive attitude can help heritage language programs succeed.

This is an example of a presentation.

9 Myths about HL Education - title slide.png
Image by Austin Neill

Support HL

In order for multilingual children to thrive, the entire community must work together. But how can we do that? This workshop introduces to you the common challenges faced by heritage language programs. Together we will come up with concrete ways in which you can value and support heritage language education and the people involved in it.

This is an example of a workshop.

Image by Galina Kondratenko

Request a presentation/workshop from HLE Network

If you are interested in our outreach offer, please fill in our request form.

Image by RU Recovery Ministries

References
Here you can find our selected references that demonstrate the importance of supporting HL education and that back the claims made on our "9 Myths about HL Education" infographic.

lanternss (10).jpg
Outreach - Dutch

HL Mythes

Moedertaalonderwijs is wijdverspreid, maar toch is het grotendeels onbekend en verkeerd begrepen. Laat ons de meest voorkomende misvattingen over deze vorm van onderwijs ontkrachten. U zult deze presentatie niet alleen verlaten met een beter begrip van moedertaalonderwijs, maar ook met het besef dat uw eigen positieve houding moedertaalprogramma's kan helpen slagen. 

Dit is een voorbeeld van een presentatie.

9 Myths about HL Education - title slide.png

Outreach

Outreach Services

HLE Network verzorgt presentaties en workshops voor organisaties als onderdeel van onze inspanningen om het publiek te bereiken. Deze organisaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot scholen, gemeenten, particuliere bedrijven, non-profitorganisaties en universiteiten. 

 

Het doel van deze activiteiten is het verbeteren van de houding ten opzichte van talige diversiteit. Door het begrip en de waardering van mensen voor onderwijs in moedertalen te verbeteren, bestrijden we discriminatie en bevorderen we inclusie. Een positieve houding ten opzichte van taaldiversiteit komt ten goede aan meertalige kinderen, hun families en de samenleving als geheel. 

Onderwerpen van onze presentaties/workshops kunnen zijn:

 • wat “heritage language” (moedertaal) onderwijs is

 • veelvoorkomende uitdagingen voor HL programmamanagers en leerkrachten

 • veelvoorkomende misvattingen over onderwijs in moedertalen

 • de waarde van HL-onderwijs voor de samenleving

 • het stimuleren van lezen in de moedertaal 

 • vergelijking van HL docenten met reguliere docenten

 • de beschikbaarheid van HL-onderwijs in Eindhoven

 • voorbeelden van hoe HL-onderwijs in verschillende landen is georganiseerd

 • Internationale richtlijnen voor professionele praktijken in HL-programma’s

 • Als er een onderwerp is waarin u geïnteresseerd bent dat hier niet bij staat, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Presentation vs. workshop

HLE Network kan een presentatie of een workshop verzorgen. Een workshop is meestal langer en gaat gepaard met meer interactie dan een presentatie. Uiteraard kan HLE Network haar presentaties en workshops aanpassen aan de behoeften van de organisaties.

Image by Austin Neill

Steun voor HL

Om meertalige kinderen te laten gedijen, moet de hele gemeenschap samenwerken. Maar hoe kunnen we dat doen? In deze workshop maakt u kennis met de gemeenschappelijke uitdagingen van moedertaalprogramma's. Samen komen we tot concrete manieren waarop u moedertaalonderwijs en de mensen die erbij betrokken zijn kunt waarderen en ondersteunen.

Dit is een voorbeeld van een workshop.

Image by Galina Kondratenko

Verzoek om een presentatie/workshop van HLE Network

Als u geïnteresseerd bent in ons aanbod, vul dan ons aanvraagformulier in. 

Image by RU Recovery Ministries

References
Here you can find our selected references that demonstrate the importance of supporting HL education and that back the claims made on our "9 Myths about HL Education" infographic.

bottom of page