top of page
joyofreading (1).jpg

The Joy of Reading in the Heritage Language

Multilingual children attending Dutch primary schools learn to read and write in Dutch, which they need to succeed at school in the Netherlands. Did you know that there are many benefits for multilingual children who also read in their heritage language?

 

Our campaign "The Joy of Reading in the Heritage Language" showcases events, FAQs, a toolbox -- and even a contest!-- that promote reading for pleasure in the heritage language.

Leesplezier in de Thuistaal

Meertalige kinderen die naar een Nederlandse basisschool gaan, leren lezen en schrijven in het Nederlands. Dat is wat ze nodig hebben om goed te presteren op school in Nederland. Maar wist je dat er veel voordelen zijn voor meertalige kinderen die ook lezen in hun thuistaal?

Onze campagne “Leesplezier in de Thuistaal” promoot het lezen in de thuistaal d.m.v. evenementen, FAQ's, een toolbox en een wedstrijd voor boekenaanbevelingen!

pexels-tima-miroshnichenko-5951625.jpg

The aim of this campaign

Het doel van deze campagne

What impact can a project such as HLE Network's "The Joy of Reading in the Heritage Language" campaign have in the community?

Wat voor impact kan een project als de campagne "Leesplezier in de Thuistaal" van HLE Network hebben in de gemeenschap?

According to leading Dutch linguists Folkert Kuiken, Professor of Dutch as a Second Language at the University of Amsterdam, Pieter Muysken, Academy Professor of General Linguistics at Radboud University Nijgmegen, and Joana Duarte, Professor of Multilingualism and Literacy at the NHL Stenden Hogeschool in Leeuwaarden: being multilingual can have advantages, but parents and educators must be proactive to make sure that multilingual students have an equal opportunity to succeed at Dutch schools (Kuiken & Muysken, 2009; Duarte, 2022).

The path to academic success and well-being of multilingual students requires projects and programs that "promote a rich and diverse language offer in the home environment of the children, also in other languages than Dutch" including parenting courses about raising multilingual children, the availability of read-aloud books, and activities around importance of reading (Kuiken & Muysken, 2009). Even something as simple as increased language awareness -- attention and appreciation for multilingualism -- in the community and at schools can lead to better academic achievement by students (Duarte, 2022, van den Broek et al., 2022; van der Wildt, 2016).

With this campaign, we aim to raise public awareness about the importance of reading in the heritage language by multilingual students. Not only because there are many academic, socio-emotional, and economic benefits that can follow from it, but also because it is simply something that children can enjoy!

References

Volgens vooraanstaande Nederlandse taalwetenschappers Folkert Kuiken, hoogleraar Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam, Pieter Muysken, hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en Joana Duarte, hoogleraar Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwaarden: meertaligheid kan voordelen bieden, maar ouders en opvoeders moeten proactief zijn om ervoor te zorgen dat meertalige leerlingen gelijke kansen hebben om te slagen op Nederlandse scholen (Kuiken & Muysken, 2009; Duarte, 2022).

De weg naar academisch succes en welzijn van meertalige leerlingen vereist projecten en programma's die "een rijk en divers taalaanbod in de thuisomgeving van kinderen stimuleren, ook in andere talen dan Nederlands", zoals opvoedcursussen over het opvoeden van meertalige kinderen, en de beschikbaarheid van voorleesboeken en activiteiten rond het belang van lezen (Kuiken & Muysken, 2009). Zelfs zoiets simpels als een groter taalbewustzijn -- aandacht en waardering voor meertaligheid -- in de gemeenschap en op scholen kan leiden tot betere schoolprestaties van leerlingen (Duarte, 2022, van den Broek et al., 2022; van der Wildt, 2016).

Met deze campagne willen we het publiek bewust maken van het belang van lezen in de thuistaal door meertalige kinderen. Niet alleen omdat er veel academische, sociaal-emotionele en economische voordelen uit kunnen voortvloeien, maar ook omdat het simpelweg iets is waar kinderen veel plezier aan kunnen beleven!

Bronnen

Highlights

joy reading (3).jpg

How to get children to read in the heritage language


De informatie in de Toolbox is beschikbaar in het Engels en het Nederlands

mosaic batch 2022 (3).jpg

about reading in the heritage language

joy reading (2).jpg

Benefits explained

Er is ook een Nederlandse versie

joy reading books (6).jpg

from multilingual children

Er is ook een Nederlandse versie

Image by Michal Czyz

News coverage related to campaign

Thuistaal Toppers!

​In this gallery showing submissions to the contest, you will find thoughtful recommendations of books in 15 different languages!

In deze galerie vindt u doordachte aanbevelingen van boeken in 15 verschillende talen!

Joy of Reading: Press

In the press

IMG-4b22727551c897d1b3141a4e2b95d89b-V.jpg

Eindhoven Library officially opens the International Children's Book Collection

Eindhoven's Mayor Jorritsma attends an event to celebrate the International Children's Book Collection.

In Eindhoven News

Thuistaal Toppers! contest featured in Studio040 news video

One of the first contestants to submit a book recommendation, a Polish-speaking boy named Vincent, was featured on Studio040. Thank you to Vincent and his mother for sharing their experiences with the public, and thank you to the Polish School Eindhoven for helping us to find this amazing mother-son team!

Joy of Reading: Events

Events

related to Joy of Reading in HL

May 21, 2022
Eindhoven Library

In May, the youth department of the Eindhoven Library had special visitors. Eindhoven's Mayor Jorritsma officially opened the International Children's Book Collection. Together with The Reading Pier the library had already added English language books. Since then, many more languages have been added, facilitated by HLE Network: Italian, Chinese, French, Romanian, Persian, Bulgarian, Ukrainian, and Polish. And more languages will follow!

Ribbon Cutting

Regularly at Eindhoven Library

HLE Network has put together a summary of “Voorlezen” reading activities at the library. The list currently includes English, Chinese, Italian, Japanese, Persian, and Ukrainian.

Image by Benson Low

September 29, 2022
Online lezing

Om de Europese Dag van de Talen te vieren, heeft HLE Nework prijswinnend kinderboekenschrijver en illustrator Marit Törnqvist uitgenodigd voor een online lezing. Tijdens haar lezing zal Marit Törnqvist, die Zweeds als moedertaal heeft en in Zweden en Nederland veel met asielzoekers werkt, spreken over de waarde van het behouden van je moedertaal voor je identiteit en ontwikkeling en over het belang van toegang tot kinderboeken in je moedertaal/talen.

Fotograaf: Rogier Veldman

Marit Törnqvist bio pic - Rogier Veldman fotograaf.jpg

November 11 - 12, 2022

Online event

Forum of Heritage Language Coalitions in Europe


THEME

Multilingual Children and Multilingual Libraries:

Cultivating Reading Habits in the Heritage Language

The program includes keynote speakers, workshops for HL teachers and HL program managers, networking opportunities, and a panel discussion by experts. Topics will include how to incorporate literature into HL program curricula, how to build libraries, and how to use existing multilingual digital libraries. Our presenters will share practical tips and inspiring examples of how to get multilingual children motivated to read in the heritage language!

OUR TEAM

FOHLC Europe 2022 is being organized by Móðurmál, Heritage Language Education Network, Association pour la Promotion et l'Avancement du Multilinguisme - A.P.A.M (Multilingual Café), Association for the Promotion of Polish Language Abroad (APPLA), and the Czech and Slovak School Okénko in London.

FOLLOW US

FOHLC Europe on Facebook

Facebook Group

FOHLC Europe on LinkedIn

LinkedIn Group

mosaic batch 2022 (3).jpg
bottom of page