top of page
  • Writer's pictureHLE Network

HLE Network reaches Dutch teachers nationwide via MeerTaalJanuary 10, 2023


HLE Network was invited by the editors of MeerTaal to explain the importance of recognizing the work of heritage language education providers through a short and inspiring piece in their print magazine.


MeerTaal is an independent journal on language in primary education that focuses broadly on language didactics. MeerTaal offers a mix of theory and practice, intended for everyone involved in primary education: teachers, language coordinators, principals, and paediatric students and teachers.


Many thanks to the editors of MeerTaal for helping us reach teachers of Dutch in mainstream education with our message!You can read the piece (in Dutch) by viewing the photo below.

HLE Netwerk bereikt Nederlandse leraren landelijk via MeerTaal


10 januari, 2023


HLE Network werd door de redactie van Meertaal uitgenodigd om het belang van erkenning van het werk van aanbieders van moedertaalonderwijs toe te lichten via een kort en inspirerend stukje in hun tijdschrift.


MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs dat zich breed richt op taaldidactiek. MeerTaal biedt een mix van theorie en praktijk, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het basisonderwijs: leerkrachten, taalcoördinatoren, directeuren en pabo-studenten en -leraren.


Veel dank aan de redactie van MeerTaal voor het helpen bereiken van leraren Nederlands in het reguliere onderwijs met onze boodschap!


U kunt het stuk lezen (in het Nederlands) door bovenstande foto te bekijken.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page